ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci vyřizování objednávky učiněné v našem e-shopu dostupném z www.artiffine.com. Pro podrobné informace ohledně toho, jak Artiffine zpracovává Vaše osobní údaje, prosíme, vizte níže text zásad zpracování osobních údajů.

1. Správce osobních údajů. Správcem osobních údajů (tj. tím, kdo rozhoduje o tom, jak a proč se Vaše osobní údaje budou zpracovávat), je společnost Afroditée Europe s.r.o., IČ 08744220, se sídlem na adrese Mezi Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika (EU), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 45589. Správce osobních údajů taktéž provozuje e-shop a vyřizuje Vaši objednávku, jakož i vede celý projekt Artiffine.

Pro jakékoliv otázky a požadavky týkající se ochrany Vašeho soukromí a zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@artiffine.com.

2. Právní úprava. Zpracování osobních údajů a ochrana fyzických osob při zpracování těchto údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), jakož i v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který v podmínkách České republiky (kde je usazen správce osobních údajů) rozvádí některé pasáže GDPR.

3. Osobní údaje. Artiffine zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje v rámci objednávkového procesu a koupě zboží. Mezi tyto osobní údaje patří:

–jméno a příjmení,

–e-mailová adresa,

–telefonní číslo,

–doručovací adresa,

–věk a datum narození,

–informace o uživatelském účtu (historie objednávek, informace o přihlašování a uživatelské ID, preference při nákupu zboží, fyzická charakteristika, lokalizační preference, informace ohledně reklamačního procesu, informace o tělesných reakcích na zboží a alergie),

technické informace (IP adresa, cookies).

4. Účel zpracování. Vaše osobní údaje budou (manuálně i automaticky) zpracovávány za následujícími účely:

–pro splnění smlouvy, které jste smluvní stranou (abychom mohli realizovat objednávku),

–pro splnění archivačních, účetních a daňových povinností, jakož i pro potřeby případných pozdějších nároků z odpovědnosti za vady (abychom dostáli právním povinnostem, které se na Artiffine vztahují),

–pro komerční a nabídkovou komunikaci a profilování některých činností v rámci pohybu na webových stránkách Artiffine (zpracování je v tomto případě založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na oprávněném zájmu správce osobních údajů),

–pro zabránění podvodným jednáním, prevenci a stíhání podvodných aktivit a pro interní administrativní potřeby (zpracování je v tomto případě založeno na oprávněném zájmu správce osobních údajů).

5. Ukládání osobních údajů. Artiffine ukládá Vaše osobních údajů po omezenou dobu v závislosti na konkrétním účelu, pro které jsou dané osobní údaje zpracovávány. Na konci této doby jsou osobní údaje vymazány nebo jinak anonymizovány, tak aby osobní údaje byly zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Tato doba uložení osobních údajů je proto rozdílná v závislosti na konkrétním účelu zpracování osobních údajů: 

–v případě zpracování nezbytného pro splnění smlouvy a pro splnění právních povinností, které se vztahují na Artiffine, činí tato doba maximálně 10 let,

–v případě zpracování založeného na souhlasu se zpracováním osobních údajů činí odpovídá tato doba době, po kterou udělený souhlas trvá.

6. Zpracovatelé osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci Artiffine. Pro organizační a funkční potřeby související s koupí zboží však mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i dodavateli odpovídajících služeb, které správce osobních údajů důkladně zhodnotil a vybral pro jejich spolehlivost a obecnou zodpovědnost v agendě ochrany osobních údajů, a kteří jsou usídlení v EU. V takovém případě je poskytování osobních údajů prováděno plně v souladu s veškerými právními zárukami. Mezi takové zpracovatele patří:

Česká pošta, s.p. (státní podnik), IČ 47114983, se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, Česká republika (EU), a to pro potřeby dodání zboží,

Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, se sídlem na adrese Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika (EU), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 139387, a to pro potřeby dodání zboží,

VonTom s.r.o., IČ 28408306, se sídlem na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha, Česká republika (EU), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 218316, a to pro potřeby distribuce a balení zboží.

7. Mezinárodní peripetie. Vaše osobní údaje nebudou nikterak předávány do třetích zemí (za hranice Evropské unie) ani mezinárodním organizacím.

8. Komerční a nabídková komunikace, profilování. Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžeme Vámi uvedené kontaktní údaje používat pro komerční komunikaci týkající se výhradně našich produktů a služeb, pro informace o novinkách, novém zboží, exkluzivních nabídkách a promoakcích.

V návaznosti na zakoupení našich produktů prostřednictvím našeho webu jsme oprávněni Vám zasílat (na Vámi uvedenou e-mailovou adresu) zprávy týkající se souvisejících produktů a služeb.

Vaše osobní údaje mohou být použity k hodnocení určitých osobních aspektů, konkrétně pro analýzu a predikci aspektů týkajících se Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti a chování pro potřeby Artiffine (na základě Vašeho souhlasu budeme schopni Vaše kontaktní údaje používat pro potřeby tržního průzkumu a dotazníků za účelem zjištění spokojenosti a zlepšení našich služeb, jakož i vztahů k Vám coby zákazníkům). Navíc, některé informace týkající se Vašeho pohybu na našem webu mohou být použity pro statistickou analýzu a dotazník za účelem zlepšování palety našich nabídek.

S ohledem na uvedené aktivity budeme Vaše osobní údaje zpracovávat primárně elektronicky; veškeré takto použité elektronické nástroje splňují bezpečnostní standardy a jsou plně v souladu s požadavky právní úpravy ochrany osobních údajů.

V případě, že si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly nadále zpracovávány uvedeným způsobem nebo byste rádi omezili kontaktování z naší strany, můžete tuto komunikaci kdykoliv přerušit odhlášením prostřednictvím odkazu v zápatí každé takto zaslané zprávy či prostřednictvím naší e‑mailové adresy gdpr@artiffine.com. Berte, prosím, na vědomí, že další zprávy můžete i po odhlášení ještě nějaký čas dostávat, jelikož vyřízení žádosti může nějakou dobu trvat (s přihlédnutím k fungování e-mailové komunikace).

9. Práva subjektů údajů. Kdykoliv jste oprávněni uplatnit práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím žádosti zaslané na naši e-mailovou adresu gdpr@artiffine.com. Mezi tato práva patří:

–právo na přístup k osobním údajů,

–právo na opravu osobních údajů,

–právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),

–právo na omezení zpracování osobních údajů,

–právo být informován o omezení zpracování osobních údajů,

–právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování (právo odvolat souhlas)

Na tomto místě však připomínáme, že marketingové aktivity obsahují komerční a nabídkovou komunikaci, vedení tržního průzkumu a dotazníků za účelem zjišťování spokojenosti pro pozdější úpravy webu a komerční nabídky podle Vašich zájmů. Po obdržení Vaší žádosti okamžitě přistoupíme k ukončení zpracování osobních údajů tímto způsobem, ačkoliv zpracování osobních údajů jiným způsobem a pro jiné účely tímto není dotčeno a může pokračovat i nadále v plném rozsahu,

–právo na přenos osobních údajů (požadovat osobní údaje nebo je nechat přenést k jinému správci osobních údajů),

–právo podat námitku či stížnost k orgánu dohledu.

Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů našich uživatelů a pro předejití jejich zneužívání Vás při uplatnění práv můžeme případně dodatečně požádat o identifikaci, než přikročíme k samotnému vyřízení Vaší žádosti ohledně uplatnění některého z výše uvedených práv.

Účinné od 1. 7. 2021.

Artiffine